W pierwszej połowie listopada Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłosi przetarg na zakup 300 nowych fotoradarów finansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie ogłoszona bezpośrednio po przeprowadzeniu weryfikacji przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Zakupione nowoczesne urządzenia, zastępować będą obecnie wykorzystywany, archaiczny sprzęt przejęty od Policji. Nowe urządzenia rejestrujące [...]

Kontynuuj czytanie...