Od dnia 31 grudnia 2010 roku inspektorzy transportu drogowego mogą zatrzymywać również samochody osobowe i motocykle, których prowadzący rażąco naruszają przepisy ruchu drogowego. Uprawnienia te otrzymała ITD na mocy ostatniej nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jeżeli w stosunku do kierującego zajdzie podejrzenie, że prowadzi pojazd w stanie po spożyciu alkoholu lub np. narkotyków, inspektorzy [...]

Kontynuuj czytanie...