W dniu 25 listopada miała miejsce uroczystość wręczenia nagród „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Zwycięzcą w kategorii Instytucja Publiczna Roku został Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Nagrody zostały przyznane przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Współorganizatorem konkursu i uroczystości była Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zaś patronatu honorowego udzieliło Ministerstwo Infrastruktury.

Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

- Osoba Roku;

- Organizacja Pozarządowa Roku;

- Instytucja Publiczna Roku;

- Firma Roku;

- Media Roku.

GITD, jako ‘’Instytucja Publiczna Roku’’, otrzymało nagrodę za doprowadzenie do końca projektu tzw. ustawy fotoradarowej w Polsce oraz za prowadzenie akcji skierowanej do dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczny autokar”.

           Jedną z nominowanych osób w kategorii ’’Osoba Roku’’ był Tomasz Połeć – Główny Inspektor Transportu Drogowego. Nominacja przyznana była za żelazną konsekwencję w zabiegach o wprowadzenie automatycznego systemu kontroli prędkości w Polsce oraz za doskonałą rzeczową współpracę z wieloma partnerami będącymi stronami w tej kwestii.