Przez okres ostatnich dwóch tygodni inspektorzy Mazowieckiego i Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego prowadzili wzmożone kontrole busów kursujących na trasie Warszawa-Lublin. Sprawdzono 98 busów. Średnio podczas co drugiej kontroli wykrywane były naruszenia przepisów. Naruszenia dotyczyły głównie czasu pracy kierowców. Niektórzy kierowcy przekraczali maksymalny dzienny okres prowadzenia pojazdu oraz skracali sobie dzienny czas odpoczynku. Zdarzało się też, że przewoźnicy nie przestrzegali godzin odjazdów i przyjazdów.

Wydanych zostanie 41 decyzji administracyjnych o nałożeniu kar administracyjnych na przewoźników. Inspektorzy nałożyli też 22 mandaty karne na kierowców oraz skierowali 10 wniosków o nałożenie mandatów do sądów grodzkich. Dodatkowo 6 kierowców zostało ukaranych mandatami karnymi za przekroczenie dozwolonej prędkości. Kontrole będą kontynuowane.