Kilka dni temu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego doszło do wypadku pojazdu ciężarowego – cysterny przewożącego 25 t. alkoholu furfurylowego – cieczy o charakterze trującym. Na miejsce wypadku przybyli inspektorzy transportu drogowego, którzy stwierdzili wiele naruszeń związanych z przewozem ładunku. Pojazd nie był oznakowany we właściwe tablice barwy pomarańczowej, informujące o przewozie materiału niebezpiecznego. Ponadto nie posiadał świadectwa dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych. Dodatkowo kierowca cysterny nie miał zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych, instrukcji dotyczących postępowania w sytuacjach awaryjnych, a okazany przez niego dokument przewozowy był nieprawidłowo sporządzony. A jak się tłumaczył przybyłym na miejsce wypadku inspektorom transportu drogowego? Wyjaśnił, że nie wiedział co znajduje się w cysternie. Myślał, że przewozi…cukier.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, wobec przedsiębiorcy inspektorzy transportu drogowego wszczęli z urzędu postępowanie administracyjne, które zakończone zostanie decyzją o nałożeniu kary. A kara może wynieść aż 15 tys. złotych.

DSCN1172_billboard