Inspektorzy ITD z Dolnego Śląska przeprowadzili kontrolę drogową autobusu przewożącego pracowników jednej z wrocławskich fabryk do miejscowości Czeszów. Wynik kontroli zaskoczył samych inspektorów – kierowca nie posiadał wymaganej dla kierowania autobusem kategorii prawa jazdy „D”. Dodatkowo ustalono, że przewoźnik nie posiada wymaganej przepisami licencji na transport drogowy osób ani zezwolenia na przewozy regularne specjalne wymaganego przy przewozach pracowniczych. Za stwierdzone naruszenia wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne. Na kierowcę za brak uprawnień, w tym za brak badań lekarskich i psychologicznych, nałożono mandaty karne na łączną kwotę 1100 zł. Dodatkowo inspektorzy zatrzymali dokument pojazdu w związku z nadmiernie zużytym bieżnikiem opon, pękniętym kloszem lampy oraz brakiem wpisów w dowodzie rejestracyjnym danych dotyczących masy własnej i ładowności kontrolowanego autobusu.