Od dnia 31 grudnia 2010 roku inspektorzy transportu drogowego mogą zatrzymywać również samochody osobowe i motocykle, których prowadzący rażąco naruszają przepisy ruchu drogowego. Uprawnienia te otrzymała ITD na mocy ostatniej nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jeżeli w stosunku do kierującego zajdzie podejrzenie, że prowadzi pojazd w stanie po spożyciu alkoholu lub np. narkotyków, inspektorzy ITD będą mogli dokonać natychmiastowego zatrzymania. Zatrzymanie może mieć miejsce np. w sytuacji przejazdu na czerwonym świetle, brawurowej jazdy w okolicy szkoły lub omijania pojazdu, który zatrzymał się, aby przepuścić pieszych na przejściu. Zatrzymanie będzie dokonywane przez umundurowanego funkcjonariusza Inspekcji. Stwierdzone przez inspektora wykroczenie będzie podstawą do wszczęcia postępowania wykroczeniowego. Zaobserwowane przez inspektorów ITD – w toku codziennej pracy związanej z kontrolą przewozów drogowych – rażące naruszenia przepisów ruchu drogowego, pozwolą na szybką interwencję funkcjonariusza publicznego.