W czasie tegorocznych wakacji Inspekcja Transportu Drogowego prowadziła działania pod nazwą „Bezpieczne wakacje na drogach z ITD”. Inspektorzy prowadzili wzmożone kontrole przewozu osób i rzeczy.

Jednym z priorytetowych działań była kontrola autokarów turystycznych, w tym przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Nasze kontrole były ukierunkowane także na eliminację nieuczciwych praktyk i tzw. szarej strefy w przewozach osób. Inspektorzy zwracali też szczególną uwagę na to, czy we właściwy sposób transportowane są rzeczy, w szczególności czy ładunki są właściwie przewożone i zabezpieczone, czy kierowcy nie są przemęczeni, a pojazdy – przeciążone.

W okresie 9 tygodni tegorocznych wakacji inspektorzy skontrolowali ponad 3430 autokarów turystycznych oraz ukarali 318 kierowców mandatami karnymi. Zatrzymano 183 dowody rejestracyjne niesprawnych pojazdów, z czego 49 pojazdów nie zostało dopuszczonych do dalszej jazdy. Jeden z kierowców prowadził autobus w stanie po spożyciu alkoholu.

W okresie ubiegłorocznych wakacji inspektorzy skontrolowali prawie 3700 autokarów turystycznych oraz ukarali 733 kierowców mandatami karnymi. Zatrzymali 184 dowody rejestracyjne niesprawnych pojazdów. Pięciu kierowców prowadziło autobusy w stanie po spożyciu alkoholu.

Porównując tegoroczne wakacje z ubiegłorocznymi, można stwierdzić, że inspektorzy zatrzymali podobny procent dowodów rejestracyjnych – około 5%. Znacznie spadła natomiast liczba kierowców ukaranych mandatami (spadek z 19,8% do 9,3%).

W dniu 25 sierpnia w miejscowości Nowe Marzy na zjeździe z autostrady A1 inspektorzy zatrzymali do kontroli autokar należący do przewoźnika z województwa mazowieckiego. Autokarem wykonywany był okazjonalny przewóz osób niepełnosprawnych z Łeby do Płocka. W trakcie kontroli zaszło podejrzenie, że kierowca jest nietrzeźwy. Badanie wykazało u kierowcy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 0,25 mg/l. Powtórne badanie alkomatem wykazało 0,2 mg/l. Kierowca został ukarany grzywną 1000 zł, zostało mu zatrzymane prawo jazdy na okres 10 miesięcy. O całkowitym braku odpowiedzialności tego kierowcy może świadczyć fakt, że już po raz trzeci ma zatrzymane prawo jazdy za prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu.

W dniu 18 sierpnia inspektorzy z Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili kontrolę autobusu, którym wykonywany był przewóz okazjonalny 40 pasażerów z Chełma do Lublina. W trakcie kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości dotyczących kwalifikacji kierowcy oraz stanu technicznego pojazdu.

W zakresie dostępu do zawodu kierowcy stwierdzono:
- brak badań lekarskich i psychologicznych,
- brak wymaganego szkolenia okresowego,
- brak wymaganych dokumentów dokumentujących pracę kierowcy za ostatnie 28 dni.
Ponadto w zakresie stanu technicznego pojazdu stwierdzono następujące nieprawidłowości:
- brak aktualnych badań (termin badań technicznych upłynął w dniu 20 grudnia 2009r.),
- brak badania kontrolnego tachografu,
- uszkodzony wskaźnik ciśnienia w układzie hamulcowym,
- silnie skorodowane elementy konstrukcyjne pojazdu,
- niesprawne oświetlenie.
Ze względu na powyższe zatrzymano dowód rejestracyjny i zakazano dalszej jazdy, zarówno pojazdu jak i kierowcy. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne.

W dniu 23 lipca do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie wpłynęło telefoniczne zawiadomienie jednej z pasażerek autobusu wykonującego przewóz regularny na linii Białystok – Gdańsk, które dotyczyło fatalnych warunków przewozu pasażerów oraz złego stanu technicznego autobusu. Na podstawie przyjętego zgłoszenia na trasę przewozu niezwłocznie skierowano zespół kontrolny Inspekcji Transportu Drogowego, który w miejscowości Klewki przeprowadził kompleksową kontrolę pojazdu. W jej wyniku stwierdzono szereg uchybień w stanie technicznym pojazdu oraz przekroczenie przez kierowcę dopuszczalnego okresu prowadzenia bez przerwy. Zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu jednocześnie zakazując kierowcy dalszej jazdy.

Kontroli poddawane były również autobusy komunikacji miejskiej. Takie kontrole odbyły się np. w dniu 4 sierpnia na terenie wybranych 8 miast województwa śląskiego. Wyrywkowej kontroli zostały poddane autobusy: w Żywcu, Będzinie, Cieszynie, Bielsku, Częstochowie, Wodzisławiu Śląskim, Katowicach i Bytomiu. W sumie inspektorzy sprawdzili 58 autobusów, w 15 pojazdach stwierdzono usterki stanu technicznego, zatem prawie 26 % autobusów nie spełniało wymagań w zakresie stanu technicznego. Lista usterek będących powodem zatrzymania dowodów rejestracyjnych była stosunkowo długa i obejmowała: przekroczenie wartości zadymienia spalin, wycieki paliwa, olejów, płynów hamulcowych, chłodniczych i innych tworzące plamy na drodze, niesprawne układy hamulcowe, niedziałające oświetlenie, niewłaściwe ogumienie i nadmierna korozja oraz brak ważnych badań technicznych pojazdu. Pojazdy z poważnymi usterkami zostały wycofane z ruchu drogowego.

Inspektorzy ważyli również przeciążone ciężarówki. W połowie lipca inspektorzy Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili nocne działania ukierunkowane na kontrolę masy i wymiarów pojazdów. Kontrole odbywały się na drogach krajowych nr 7 i 73. Szczególnie rażące naruszenia przepisów prawa odnotowano podczas kontroli prowadzonych w nocy. W miejscowości Miąsowa zatrzymano pojazd przewożący maszynę budowlaną. Po zważeniu okazało się, że masa całkowita pojazdu przekroczyła 50 ton, czyli o 10 ton więcej niż zezwala prawo. Przewoźnik zapłaci karę administracyjną w wysokości prawie 13000 zł. Podczas działań zatrzymano również pojazd, którego długość całkowita była prawie dwukrotnie przekroczona od dopuszczalnej i wynosiła 37 m. Kierowca nie posiadał zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Na czas wjazdu tak długiego zespołu pojazdów na parking w Miąsowej inspektorzy musieli aż na 40 minut wstrzymać ruch na drodze krajowej nr 7.

Inspektorzy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego prowadząc czynności kontrolne w okresie wakacji wykryli aż 38 przypadków manipulacji i zafałszowań zapisów w tachografach analogowych i cyfrowych. Najczęściej stosowaną przez kierowców metodą manipulacji przy zapisie w tachografie wykrywaną przez inspektorów było używanie magnesów na nadajniku przy skrzyni biegów pojazdu. W związku z wykrytymi naruszeniami podczas powyższych kontroli, inspektorzy ukarali kierowców mandatami karnymi, a wobec przewoźników wszczęli postępowania administracyjne zagrożone łączną karą w wysokości około 500 tys. zł.

Stan techniczny niektórych pojazdów ciężarowych pozostawiał wiele do życzenia. W dniu 25 sierpnia podczas wykonywania rutynowych kontroli drogowych na punkcie kontrolnym w Głownie, inspektorzy z Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego usłyszeli przez CB radio niepokojące informacje dotyczące nadjeżdżającego zestawu pojazdów. Ostrzegawcze komentarze dotyczyły naczepy, która swoim wyglądem napawała strachem resztę kierowców. Usłyszawszy takie komunikaty inspektorzy postanowili zatrzymać uszkodzony pojazd. Od strony Łowicza zbliżał się zestaw pozostawiający wiele do życzenia. Jak się okazało kierowca jechał z Olsztyna. Brakowało koła na trzeciej osi, z prawej strony naczepy. Stwierdzono, iż naczepa poza brakiem koła miała uszkodzony układ hamulcowy i pneumatyczny. Ponadto w ciągniku była pęknięta szyba czołowa oraz poważny wyciek płynów eksploatacyjnych z silnika. W tej sytuacji zakazano dalszej jazdy, zatrzymano dowody rejestracyjne, zaś kierowca został ukarany mandatem karnym.