Inspektorzy Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili na terenie powiatu radziejowskiego kontrole pojazdów wykonujących zarobkowe przewozy osób.

Podczas przeprowadzonych oględzin jednego z pojazdów inspektorzy transportu drogowego stwierdzili, że za ostatnim rzędem siedzeń została zamontowana na stałe dodatkowa kanapa – najprawdopodobniej do przewożenia dodatkowych osób. Przewoźnik tłumaczył się, że służy ona jemu do… odpoczynku w przerwach między kolejnymi kursami. Aby nie być gołosłownym, w trakcie kontroli, która w związku ze stwierdzonymi naruszeniami nieco się przedłużała, udał się na zasłużony odpoczynek. Kierowca nie urzekł jednak swoją historią inspektorów ITD, którzy za dokonanie niedozwolonych zmian konstrukcyjnych zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, a za naruszenia przepisów ruchu drogowego nałożyli na niego mandat karny w wysokości 250 zł.

Bus22Bus11