swinie3W dniu 17 marca inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach zatrzymali do kontroli pojazd przewożący żywe zwierzęta – 56 sztuk trzody chlewnej.  Zwierzęta były przewożone w fatalnych warunkach. Inspektorzy stwierdzili przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej gęstości załadunku zwierząt. Gęstość załadunku wynosiła ponad 325 kg/m² przy dozwolonej wartości 235 kg/m². Kierujący pojazdem nie posiadał również wymaganej licencji uprawniającej do przewozu żywych zwierząt. W stosunku do przedsiębiorcy wykonującego przewóz zostało wszczęte postępowanie administracyjne, kierowca został ukarany mandatem karnym, natomiast o dalszym losie świń zadecydował przybyły na miejsce kontroli lekarz weterynarii.

swinie22