Jak niektórzy transportują ładunki można zobaczyć na poniżej zamieszczonych zdjęciach. Kontrole miały miejsce wczoraj na krajowej nr 10 w okolicach Piły. Kierowca jednego z kontrolowanych pojazdów ciężarowych przewoził źle zabezpieczone palety, a ponadto nie posiadał przy sobie ubezpieczenia OC. Możemy się domyślać, co mogło się wydarzyć podczas gwałtownego hamowania! Na kolejnym zdjęciu widzimy pojazd przewożący odpady poubojowe w kontenerach nie nadających się do tego rodzaju przewozów. W trakcie kontroli inspektorzy transportu drogowego stwierdzili, że kontenery w których przewożono odpady są nieszczelne a wręcz dziurawe! Pod pojazdem pojawiła się wielka kałuża o zabarwieniu brunatno – krwistym. Komentarz wydaje się być zbędny.